top of page

   Obecné informace:

  • Zápis do MŠ ředitelka školy vyhlašuje v období od 2.-16.5.daného školného roku.

  • Děti mohou být přijímány (v případě volné kapacity) i během školního roku.

  • Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do konce srpna stávajícího roku

  • Děti jsou přijímány na základě stanovených kritérií - přednostně jsou přijímány děti předškolního věku.

  • Děti přijímáme od 3 let.

bottom of page