top of page

Děkuji všem rodičům z MŠ Unčovice, kteří vyplnili mimořádný dotazník.

Prosíme zákonné zástupce, aby sledovaly informace v šatnách MŠ a na webových stránkách.

Akce školy jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách jednotlivých pracovišť ("Naše školky").

Upozorňujeme zákonné zástupce, že děti v posledním roce předškolní docházky již 

školné nehradí. V případě přeplatku je nutno podat písemnou žádost ředitelce školy.

 

 

bottom of page