top of page

Žádáme rodiče, aby vyklidili dětem, které již o prázdninách nebudou chodit, skříňky.

Na dveřích MŠ jsou informace ohledně přihlašování stravy v letní prázdniny. Měsíc červenec vaří jídelna Studentů v Litovli, v srpnu vaří ZŠ Vítězná Litovel.

 

Prosíme zákonné zástupce, aby sledovaly informace v šatnách MŠ a na webových stránkách.

Akce školy jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách jednotlivých pracovišť ("Naše školky").

Upozorňujeme zákonné zástupce, že děti v posledním roce předškolní docházky již 

školné nehradí. V případě přeplatku je nutno podat písemnou žádost ředitelce školy.

 

 

bottom of page