Máme nové logo mateřské školy.

 Od 1.9.2021 došlo ke zvýšení stravného (viz. jídelna).

 Pokud máte nějakou změnu - adresa, telefon, pojišťovna - prosím nahlaste uč. ve třídě na zač. školního roku.

 Seznamy dětí a jejich rozdělení do tříd je k 1.9. dispozici u vstupu MŠ.

 Prosíme zákonné zástupce, aby sledovaly informace v šatnách MŠ a na webových stránkách.