top of page

Herní prvky na školní zahrady

Na jaře 2022 se podařilo na dvou pracovištích MŠ zlepšit podmínky pro pohybový rozvoj dětí v rámci dotace, která byla ve výši 392.653,-Kč.
Díky "Programu rozvoje venkova ČR" máme nyní 6 herních prvků na Čihadle a 5 herních prvků
na Frištenského. Prvky jsou celokovové v kombinaci s kvalitním plastem, aby se prodloužila jejich životnost. Tuto akci finančně podpořil také zřizovatel (město Litovel).

Národní plán obnovy 

Cílem projektu je vybavit mateřskou školu digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení u dětí, jejich digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Celé Česko čte dětem

Do tohoto projektu se naše školka zapojila na podzim roku 2020. Chceme u dětí podporovat zájem o knihy, čtení, chránit děti před závislostí na televizi a počítačích.

Knihy rozvíjí jazykové dovednosti, slovní zásobu, paměť a představivost.

Díky tomuto projektu můžeme uspořádat sbírku - např. pro dětské pacienty 

v nemocnicích, aktivně se zapojit do projektu "Týden čtení dětem".

Co je na projektu zajímavé? Do čtení se mohou zapojit všichni... rodiče, prarodiče, kamarádi, tety, pan starosta,.. 

Více informací najdete na: 

   

Rodina na kole_big (1).jpg

Recyklohraní  

Do projektu jsme zapojeni od dubna 2021.

Cílem projektu je prohloubit u dětí znalosti v oblasti předcházení vzniku třídění a recyklace odpadu a umožnit dětem osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Recyklohraní rozvíjí vztahy dětí k životnímu prostředí a to formou her, praktických činností, menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení.

Více informací najdete na: www.recyklohrani.cz 

Na všech pracovištích je k dispozici zelený papírový box, kam můžete vkládat použité baterky. 

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Tento projekt je zaměřený na rozvoj pohybových dovedností u dětí, koordinaci pohybů, zvyšování tělesné zdatnosti, učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součást života a učí je, jak pracovat se svým tělem.

Každé dítě obdrží na začátku školního roku sešitek, který bude mít ve třídě a po každém splněném cvičení či úkolu si do něj nalepí samolepku. Před prázdninami děti dostanou menší odměnu  a sešitek jim zůstane na památku.

Motivací ke cvičení jsou dětem zvířátka - kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veverka Věruška a beruška Danuška.

sesokolemdozivota_logo_main_vertical_RGB-images.jpg
bottom of page