top of page

1. Celé Česko čte dětem

Do tohoto projektu se naše školka zapojila na podzim roku 2020. Chceme u dětí podporovat zájem o knihy, čtení, chránit děti před závislostí na televizi a počítačích.

Knihy rozvíjí jazykové dovednosti, slovní zásobu, paměť a představivost.

Díky tomuto projektu můžeme uspořádat sbírku - např. pro dětské pacienty 

v nemocnicích, aktivně se zapojit do projektu "Týden čtení dětem".

Co je na projektu zajímavé? Do čtení se mohou zapojit všichni... rodiče, prarodiče, kamarádi, tety, pan starosta,.. 

Více informací najdete na: 

   

Rodina na kole_big (1).jpg

2. Recyklohraní  

Do projektu jsme zapojeni od dubna 2021.

Cílem projektu je prohloubit u dětí znalosti v oblasti předcházení vzniku třídění a recyklace odpadu a umožnit dětem osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Recyklohraní rozvíjí vztahy dětí k životnímu prostředí a to formou her, praktických činností, menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení.

Více informací najdete na: www.recyklohrani.cz 

Na všech pracovištích je k dispozici zelený papírový box, kam můžete vkládat použité baterky. 

3. Herní prvky na školní zahrady

Na jaře 2022 se podařilo na dvou pracovištích MŠ zlepšit podmínky pro pohybový rozvoj dětí v rámci dotace,
která byla ve výši 392.653,-Kč.

Díky "Programu rozvoje venkova ČR" máme nyní
6 herních prvků na Čihadle a 5 herních prvků
na Frištenského. Prvky jsou celokovové v kombinaci
s kvalitním plastem, aby se prodloužila jejich životnost. Tuto akci finančně podpořil také zřizovatel (město Litovel).

4. Národní plán obnovy

Cílem projektu je vybavit mateřskou školu digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení u dětí, jejich digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

5. Šablony I MŠ Frištenského Litovel

bottom of page