Celé Česko čte dětem

Do tohoto projektu se naše školka zapojila na podzim roku 2020. Chceme u dětí podporovat zájem o knihy, čtení, chránit děti před závislostí na televizi a počítačích. Knihy rozvíjí jazykové dovednosti, slovní zásobu, paměť a představivost.

Díky tomuto projektu můžeme uspořádat sbírku - např. pro dětské pacienty  v nemocnicích, aktivně se zapojit

do projektu "Týden čtení dětem".

Co je na projektu zajímavé? Do čtení se mohou zapojit všichni... rodiče, prarodiče, kamarádi, tety, pan starosta,..

Stačí, když se předem domluvíte s učitelkou a přijdete dětem přečíst nějakou pěknou pohádku. Nyní bohužel omezeno

z důvodu epidemie, ale věříme, že se situace zlepší. 

Více informací najdete na: www.celeceskoctedetem.cz

   

Recyklohraní  

Plánujeme se do tohoto projektu zapojit na jaře 2021.

Telefon :  +420 585 342 702  /   ms.frist.litovel@volny.cz   /  Adresa: G.Frištenského 917, 784 01 Litovel