Celé Česko čte dětem

Do tohoto projektu se naše školka zapojila na podzim roku 2020. Chceme u dětí podporovat zájem o knihy, čtení, chránit děti před závislostí na televizi a počítačích.

Knihy rozvíjí jazykové dovednosti, slovní zásobu, paměť a představivost.

Díky tomuto projektu můžeme uspořádat sbírku - např. pro dětské pacienty 

v nemocnicích, aktivně se zapojit do projektu "Týden čtení dětem".

Co je na projektu zajímavé? Do čtení se mohou zapojit všichni... rodiče, prarodiče, kamarádi, tety, pan starosta,.. 

Více informací najdete na: 

   

Rodina na kole_big (1).jpg

Recyklohraní  

Do projektu jsme zapojeni od dubna 2021.

Cílem projektu je prohloubit u dětí znalosti v oblasti předcházení vzniku třídění a recyklace odpadu a umožnit dětem osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Recyklohraní rozvíjí vztahy dětí k životnímu prostředí a to formou her, praktických činností, menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení.

Více informací najdete na: www.recyklohrani.cz 

Na G. Frištenského je k dispozici zelený papírový box, kam můžete vkládat použité baterky.

V nejbližší době budou zajištěny boxy i na další dvě školky.