MŠ Unčovice

Školka je jednotřídní, kapacita 28 dětí

Třída - Sluníčka

Ved.uč. Pavlíčková Helena       ms.pavlickovah@seznam.cz

uč. Ptáčníková Gabriela           ms.ptacnikova@seznam.cz

as.ped. Klein Jiří                     ms.klein@seznam.cz

 

Info pro rodiče

11.5. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO MAMINKY od 15.30 hod v mateřské škole

12.5. ve spolupráci s DDM v Litovli vzdělávací program JARO JE TADY v dopoledních hodinách

19.5. v 10.30 hod divadlo v MŠ  - BALONKOVÝ KLAUN

22.5. ( neděle) od 14.00 hod vystoupení na obecním hřišti v rámci oslav 100 let místní sokolovny - bližší informace budou v šatně dětí

26.5. MUZIKOTERAPIE v MŠ od 10.30 hod

3.6. Celodenní školní výlet - bližší informace budou v šatně dětí

4.6. ve spolupráci s místním SOKOLEM oslava MDD na obecním hřišti, vystoupení dětí

          Mobil: 725743639

E-mail:  ms.uncovice@seznam.cz