top of page

Naše škola má od 1.9.2023 nový Školní vzdělávací program

s názvem: "Vrátka do kouzelného světa"

Cíle našeho programu:

 1. ​dítě je samostatné, zvládá hygienické a sebeobslužné návyky

 2. dítě se cítí v MŠ bezpečně a spokojeně

 3. dítě je v rámci svých možností dobře připraveno na vstup do základní školy

 4. dítě je vedeno k ohleduplnosti a toleranci vůči druhému jedinci

 5. škola uplatňuje moderní metody vzdělávání 

 6. škola má za cíl vytvářet modernější, příjemné a esteticky vkusné prostředí pro děti a zaměstnance

 7. rozvoj školních zahrad a celkového prostředí školy

Jednotlivé integrované bloky ŠVP:

 • Pojď si s námi hrát

 • Barevná zahrada

 • Jak voní a chutná les

 • Kouzelný čas Vánoc

 • Brrr, to je zima

 • Masopustní veselí

 • Voláme tě, sluníčko

 • Zvířátek je plný svět

 • Moje rodina

 • Chci poznávat svět

bottom of page