top of page

Školní vzdělávací program má název: "Kde je radost-tam je smích".

Naše společná písnička: Jaro, léto podzim, zima, je tu dobře, je tu príma, 

                                      pojď si s námi pěkně hrát, učit se a poznávat.

                                      Zahrajem si na Popelku, na skřítka či babičku,

                                      neboj se a buď tu s námi, zazpívej si písničku.

Cíle našeho programu:

  • rozvíjet dítě po všech jeho stránkách

  • vést dítě k samostatnosti, aby bylo soběstačné a zvládalo všechny základní                                                              hygienické návyky

  • vést dítě k tomu, aby respektovalo své vrstevníky, pomáhalo jim,                                                                                rozumělo jejich potřebám

  • spokojenost dítěte v MŠ

  • chceme, aby se ve školce cítilo bezpečně

  • připravit dítě v rámci jeho možností na vstup do 1.třídy

  • vést jej k lásce k živé i neživé přírodě

Integrované bloky a témata našeho programu:

  1. Voňavé jaro - Rodinné objetí                                    2. Veselé léto - Poprvé ve školce

                              Zvířátka, probuďte se                                                 Cestujeme kolem světa

                              Kamarádi ze dvorka                                                     Kamarádi, máme svátek

                              Sluníčko hřeje                                                              Prázdniny už volají

                              Auto, vláček už jsou tu

 

    3. Barevný podzim - Kouzelná příroda                         4. Kouzelná zima - Zima začíná a čerti lezou z komína

                                    Ježek a zahrádka                                                           Nejkrásnější Vánoce

                                    Krásy lesa                                                                     Sněhulák a vločka 

                                    Fouká, prší - je nám zima                                              Tajemství pohádek

                                    Dráček Mráček                                                               Zvířátka v zimě

bottom of page