Strava v prázdninovém provozu:

měsíc červenec vaří jídelna ZŠ Vítězná Litovel.

měsíc srpen vaří jídelna Studentů, Litovel.

Děti, které jsou nahlášeny na prázdninový provoz, musí mít nahlášenou stravu. Veškeré informace jsou k dispozici již delší dobu na nástěnkách v MŠ.

Stravu nám zajišťuje Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, Studentů 91, Litovel 784 01

Ředitelka: Bc. Irena Halířová

Telefon: 585 341 484

Mobil: 604 667 628

E-mail: obedy@jidelnastudentu.cz

E-mail (ředitelka): studentu91@iol.cz

číslo účtu: 179990971/0300

www.jidelnastudentu.cz

Ceník stravného v MŠ

přesnídávka - 9 Kč

oběd (děti 3 - 6 let) - 18 Kč

oběd (děti 7 - 10 let) - 25 Kč

odpolední svačina - 9 Kč

Doporučené částky pro měsíční platbu:

děti s polodenní docházkou 3-6 let: 600 Kč

děti s polodenní docházkou 7-10 let: 750 Kč

děti s celodenní docházkou 3-6 let: 800 Kč

děti s celodenní docházkou 7-10 let: 950 Kč

  • MŠ zajišťuje stravování dle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb.

  • strava se hradí do 25.dne předchozího měsíce na účet školní jídelny

  • odhlašování dětí na další den je možný pouze do 10.30 hod.

  • dle vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, § 4 odst. 1 - dítě řádně přijaté do MŠ má povinnost stravovat se vždy

  • strava se konzumuje v MŠ, není možné, aby si zákonní zástupci odnášeli jídlo domů

  • zákonní zástupci odpovídají za čistotu nádob

  • z hygienických důvodů není možné nosit si jídlo z domova (výjimku může tvořit závažný zdravotní problém dítěte - dle potvrzení lékaře a to po dohodě s ředitelkou školy)

  • děti mají zajištěn pitný režim během celého dne, denně si nosí vlastní plastové láhve s pitím

  • v případě nepřítomnosti dítěte je nárok na oběd 1.den nemoci, další dny je třeba si stravu odhlásit

  • v případě prázdnin je třeba si stravu odhlásit - hromadně školka neodhlašuje