top of page

Stravu nám zajišťuje Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, Studentů 91, Litovel 784 01

Ředitelka: Bc. Irena Halířová

Telefon: 585 341 484

Mobil: 604 667 628

E-mail: obedy@jidelnastudentu.cz

E-mail (ředitelka): studentu91@iol.cz

číslo účtu: 179990971/0300

www.jidelnastudentu.cz

Ceník stravného od 1.3.2023 - změna !!!

přesnídávka - 14 Kč

oběd (děti 3 - 6 let) - 23 Kč

oběd (děti 7 - 10 let) - 32 Kč

odpolední svačina - 14 Kč

Doporučené měsíční částky:
děti 3-6 let:   polodenní  700,-Kč
                      celodenní 1100,-Kč
děti 7-10 let: polodenní 1000,-Kč
                      celodenní 1300,-Kč

jidelnicek%252525202_edited_edited_edite
 • MŠ zajišťuje stravování dle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb.

 • strava se hradí do 25.dne předchozího měsíce na účet školní jídelny

 • odhlašování dětí na další den je možný pouze do 10.30 hod.

 • dle vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, § 4 odst. 1 - dítě řádně přijaté do MŠ má povinnost stravovat se vždy

 • strava se konzumuje v MŠ, není možné, aby si zákonní zástupci odnášeli jídlo domů

 • zákonní zástupci odpovídají za čistotu nádob

 • z hygienických důvodů není možné nosit si jídlo z domova (výjimku může tvořit závažný zdravotní problém dítěte - dle potvrzení lékaře a to po dohodě s ředitelkou školy)

 • děti mají zajištěn pitný režim během celého dne, denně si nosí vlastní plastové láhve s pitím

 • v případě nepřítomnosti dítěte je nárok na oběd a odpolední svačinu pouze 1.den nemoci, další dny je třeba si stravu odhlásit. Nádoby musí být čisté, MŠ nezajišťuje náhradní nádoby (pokud rodič zapomene)

 • v případě prázdnin je třeba si stravu odhlásit - hromadně školka neodhlašuje

 • na konci letních prázdnin je nutno ve školní jídelně obnovit účet, stačí emailem nebo telefonicky

bottom of page